Giảm cân cùng á hậu

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Đây là trang miễn trừ trách nhiệm của Web Trẻ Khỏe, tại trang này chúng tôi sẽ làm rõ những thông tin về trách nhiệm với những nội dung có trên Website của chúng tôi.

Web Trẻ Khỏe không phải là đơn vị chuyên nghiên cứu

Chúng tôi không phải là những đơn vị chuyên nghiên cứu về một lĩnh vực nhất định nào đó trong cuộc sống.

Web Trẻ Khỏe là một Website được thành lập nhằm mục đích cung cấp thông tin mà đọc giả cần.

Nội dung đăng tải

Nội dung được đăng tải trên Website của chúng tôi hoàn toàn là nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau và có tính chất tham khảo.

Một số nội dung được tổng hợp dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế của tác giả vì thế mọi hình thức trên đều chỉ mang tính chất chia sẽ thông tin.

Miễn trừ trách nhiệm với nội dung trên Website

Nội dung trên Website của chúng tôi có nhiều nội dung liên quan tới sức khỏe và làm đẹp.

Như đã nói trên tất cả nội dung tại Website đều là kiến thức tổng hợp và chia sẽ kinh nghiệm thực tế. Một số thông tin đã có bằng chứng nghiên cứu khoa học của một đơn vị nghiên cứu nào đó và thông tin đó được công khai trên mạng internet.

Một số thông tin chưa được kiểm chứng và chỉ mang tính chất tham khảo nên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào trên Website mà bạn áp dụng vào thực tế không thành công hoặc có những việc ngoài ý muốn xảy ra.

Xin nhắc lại tất cả thông tin trên Website chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm liên quan tới việc áp dụng vào thực tế mà chưa có sự tìm hiểu, bằng chứng khoa học nhất định từ phía đọc giả.