Giảm cân cùng á hậu

Điều Khoản Sử Dụng

Dưới đây là những điều khoản về việc sử dụng Website của đọc giả khi truy cập vào Website Web Trẻ Khỏe với địa chỉ là webtrekhoe.com.

Nội dụng

Tất cả những nội dung được đăng tải tại Web Trẻ Khỏe nhằm mục đích cung cấp kiến thức cho người đọc và mang tính công khai trên internet.

Để đăng tải nội dung của bạn muốn lên Website của chúng tôi bạn cần sự đồng ý của chúng tôi bằng việc liên hệ với chúng tôi qua email WebTreKhoe@gmail.com.

Mọi nội dung do người dùng đăng tải hoặc bình luận tại Website của chúng tôi phải tuân thủ những nguyên tác sau:

  • Không có nội dung kích động, xuyên tạp hoặc liên quan tới chính trị.
  • Không đăng tải nội dung mà nhà nước Việt Nam không cho phép như nội dung người lớn.
  • Không đăng tải nội dung nhằm mục đích xấu như xuyên tạp thông tin nhằm mục đích hạ thấp hoặc làm tổn hại tới tổ chức, cá nhân khác.
  • Không đăng tải nội dung công kích người khác hoặc tổ chức khác vì bất kì lý do nào.

Bình luận

Đọc giả hoàn toàn có thể đăng tải nội dung bình luận của mình vào khung Website để những đọc giả khác có thể trao đổi cùng.

Những nội dụng bình luận được đăng tải sẽ được Web Trẻ Khỏe kiểm tra kĩ lưỡng trước khi công bố nội dung đó trên Website của chúng tôi với trạng thái công khai.

Vui lòng không spam khung nội dung vì bất kì mục đích nào.

Sao chép nội dung

Những nội dung được đăng tải trên Website của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo cho đọc giả của Website.

Nếu bất kì ai muốn đăng tải lại nội dung của chúng tôi trên Website khác xin hãy vui lòng tôn trong quyền tác giả và công sức của tác giả bỏ ra khi soạn thảo nội dung bằng việc để lại nguồn là Web Trẻ Khỏe.