Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật của Web Trẻ Khỏe tại địa chỉ webtrekhoe.com như sau.

Thông tin

Thông tin về địa chỉ IP, tên, email,… của đọc giả sẽ được chúng tôi lưu trữ lại trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi và sử dụng chúng với mục đích cung cấp những trải nghiệm tốt nhất cho đọc giả khi tìm kiếm thông tin tham khảo trên Website của chúng tôi.

Những thông tin này được thu thập qua quá trình truy cập vào Website hoặc quá trình bạn tham gia bình luận trên Website của chúng tôi.

Những thông tin được thu thập hoàn toàn với sự tự nguyện cung cấp của đọc giả trên Website mà không có bất kì hình thức dụ dỗ hay bắt ép cung cấp.

Bảo mật thông tin

Những thông tin đọc giả cung cấp trên Website sẽ được bảo mật hoàn toàn trên cơ sở dữ liệu của Website chúng tôi.

Cam kết

Ngoài những thông tin công khai được công khai trên Website của chúng tôi dưới sự đồng ý của đọc giả khi tham gia vào bình luận hoặc đánh giá trên Website.

Ngoài những thông tin được công còn những thông tin không công khai như số điện thoại, địa chỉ….chúng tôi sẽ cam kết bảo mật những thông tin đó an toàn và đảm bảo sẽ không trao đổi, mua bán với bên thứ ba vì bất kì mục đích gì.

Cookie

Chúng tôi lưu trữ những cookie trên trình duyệt Web của bạn nhằm mục đích cung cấp những trải nghiệm tốt nhất và phân phối những nội dung phù hợp nhất với người đọc.

Cam kết không trao đổi hoặc mua bán những thông tin cookie này cho bất kì bên thứ ba nào với bất kì hình thức hoặc mục đích nào.